bg

Информация

  • Начало /
  • Покриване на разходи за лечение

Покриване на разходи за лечение

МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ има сключен договор за финансиране на болничното Ви лечение с Националната здравноосигурителна каса. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.
 

ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ
НЗОК заплаща лечението Ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека, поставени на видно място на регистратурата. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и здравно осигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва до два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

 

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН
Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване, съобразно утвърдения ценоразпис на Болницата.

 

МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични прцедури, които можете да обсъдите с нашите лекари. 
При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    ЦЕНОРАЗПИС

    МБАЛ "ПАРК ХОСПИТАЛ" ЕООД

                              

                              

                ЦЕНИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП          

1             Избор на екип отделение по Хирургия              600 лв.

2             Избор на лeкар отделение по Хирургия           300 лв.

3             Избор на екип отделение по Гинекология       900 лв.

4             Избор на лекар отделение по Гинекология    300 лв.

5             Избор на лекар за осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия                 100 лв.

6             Избор на лекар ендоскопско изследване       100 лв.

7             Избор на екип отделение по Урология             900 лв.

8             Избор на лекар отделение по Урология           450 лв.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1            Халукс валгус    2 000 лв.

2            Халукс валгус - средна степен    2 500 лв.

3             Халукс валгус - тежка степен    3 000 лв.

4             Реконструкция на ходило    4 000 лв.

5            Лечение на пръст чукче    1 000 лв.

6            Врастнал нокът    500 лв.

7           Лечение на бунионет    1 000 лв.

8           Лечение на метатарзалгия    2 000 лв.

9           Оперативна интервенция на долен крайник    1 500 лв.

10         Операция на ходило    900 лв.

11         Мекотъканна операция - крайник    600 лв.

12         Двустранна корекция на халукс валгус / лека степен/    4 000 лв.

13         Двустранна корекция на халукс валгус / средна степен/    5 000 лв.

14         Двустранна корекция на халукс валгус / тежка степен/    6 000 лв.

15         Лечение на плоско ходило със субталарен имплант    3 000 лв.

16         Ревизия на халукс валгус    4 000 лв.

17         Халукс валгус с моментално натоварване    5 000 лв.

18         Лечение на халукс ригидус     2 500 лв.

19         Удължаване/скъсяване на пръст    1 000 лв.

20         Оперативна интервенция на китка    600 лв.

21         Оперативна интервенция на пръсти    400 лв.

22         Оперативна интервенция на горен крайник    1 200 лв.

23         Лечение на еквиноварус / на крак/    2 000 лв.

 

                ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО "УРОЛОГИЯ"           

1             Биопсия на простата с хистология        190 лв.

2             Лапароскопска простатектомия - консумативи             2 800 лв.

3             Лазерна аблация на простата 2 800 лв.

4             RIRS - ретроградна интраренална хирургия    1 500 лв.

5             Поставяне на стент - без включен консуматив               150 лв.

                ПЛАТЕНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ      

1             Подобрени битови условия отделение по Гинекология           150 лв.

2             Подобрени битови условия отделение по Хирургия  60 лв.

3             Амбулаторни операции без пролежаване в Лечебното заведение  

4             без венозна анестезия 100 лв.

5             с венозна анестезия     150 лв.

6             Смяна на игла на имплантиран порт-а-кат      25 лв.

7             Придружител  (на вечер)         

8             с включен храноден    50 лв.

9             без включен храноден               30 лв.

10           Самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия без придружител / на ден    Допълнителни условия са - интернет връзка, телевизия, климатик 100 лв.

11           Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. и общи грижи - самостоятелен сестрински пост / на ден           40 лв.

12           Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. и общи грижи - допълнителен помощен персонал / на ден    20 лв.

13           Допълнително обслужване свързано с престоя в ЛЗ извън осигурените здр. И общи грижи - меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно - диетичен режим / на ден 10 лв.

14           Консултативен преглед от лекар със специалност       50 лв.

15           Консултативен преглед от лекар без  специалност     30 лв.

16           Издаване на преписи от документи /епикриза и др./ 5 лв.

17           Такса болничен престой /на ден/ за пациенти, които не са хоспитализирани по Клинична пътеки или Амбулаторна процедура /не включва скъпоструващи консмутиви/  150 лв.

18           Първична обработка на малка рана    30 лв.

19           Първична обработка на голяма рана  50 лв.

20           Обработка и шев на рана с местна анестезия 60 лв.

21           Изследване на кръвна захар с глюкомер         5 лв.

22           Краткотрайна венозна анестезия         50 лв.

23           Спинална анестезия     100 лв.

24           Епидурална анестезия 120 лв.

25           Ендотрахеална анестезия - за първия час         80 лв.

26           Ендотрахеална анестезия - за всеки следващи 30 мин.             30 лв.

27           Поставяне  на централен венозен катетър / и консуматив/    70 лв.

28           Ехография на коремни органи 50 лв.

29           Екстракция на кърлеж 30 лв.

30           Поставяне на ПУК          40 лв.

31           Венозна инжекция        30 лв.

32           Мускулна инжекция    20 лв.

33           Подкожна инжекция   20 лв.

34           Тестуване          20 лв.

35           Потребителска такса на ден     5,80 лв.

                 Консумативи и медицински изделия за провеждане на лечение, които НЗОК не заплаща  цена в лв.

1             Уретрален стент тип "JJ"                              250 лв.

2             Нефростомен дрен тип  "Пиг тейл"                        380 лв.

3             Бримка за трансуретрална резекция на простатни жлези                         450 лв.

4             Лазерен светодиод - еднократен                           800 лв.

5             Хемостатична гъба / за брой/                   150 лв.

6             Кръгов ушивател № 24; 26; 29; 32 мм.               290 лв.

7             Линеарен ушивател – TA 30; 45; 60; 90 мм.     200 лв.

8             Пълнител за линеарен ушивател – TA 30; 45; 60; 90 мм. / 3,8мм.; 4,8 мм.                          80 лв.

9             Линеарен режещ ушивател –  GIA 60; 80; 100 мм.                          200 лв.

10           Пълнител за линеарен режещ ушивател –GIA 60; 80;100 мм./3,8мм;4,8 мм.                     90 лв.

11           Лапароскопски консуматив – троакари 5; 10; 12; 15 мм.                              40 лв.

12           Лапароскопски консуматив – дисектор – прав; извит                     70 лв.

13           Лапароскопски консуматив – клампа                     70 лв.

14           Лапароскопски консуматив – граспер                     70 лв.

15           Лапароскопски консуматив – кука                           70 лв.

16           Лапароскопски консуматив – биполярна щипка           93.33 лв.

17           Лапароскопски консуматив – биопсична щипка                             162 лв.

18           Лапароскопски консуматив – ножица – права; извита                                   70 лв.

19           Лапароскопски консуматив – клипапликатор титаниеви клипси         250 лв.

20           Лапароскопски консуматив – титаниеви клипси                                 6 лв.

21           Лапароскопски консуматив – клипапликатор за полимерни клипси                   350 лв.

22           Лапароскопски консуматив – полимерни клипси                            24 лв.

23           Лапароскопски консуматив – сет за аспирация                                 40 лв.

24           Лапароскопски консуматив – сет за покриване                                45 лв.

25           Лапароскопски консуматив – ендо GIA 45; 60 стационарен    316.66 лв.

26           Лапароскопски консуматив – устройство за фиксиране на херниални платна, такер                   764 лв.

27           Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 стационарен                           200 лв.

28           Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 артикулиращ                          252 лв.

29           Лапароскопски консуматив – игла на Верес                       17 лв.

30           Лапароскопски консуматив – полиетиленов ръкав за глава на камера                         23 408 лв.

31           Лапароскопски консуматив – ендобег малък 41.66 лв.

32                                                                               голям      58.33 лв.

33           Лапароскопски консуматив – биполярен режещ инструмент

34                                                                LigaSure - Coviden                             1 350 лв.

35                                                                Olympus-Thunderbout                    1 000 лв.

36                                                                Harmonic - Ethicon                            1 350 лв.

37                                                                Enseal - Erbe                         1 100 лв.

38           Лапароскопски консуматив – раневи протектор малък                                                      38 лв.

39                                                                                               среден  42 лв.

40                                                                                               голям                        46 лв.

41           Хранопроводен стент – саморазгъващ се, покрит        360 лв.

42           Стент за ректум; колон                              1 200 лв.

43           Сонда за йеюнално хранене  

44           Перкутанни гастростомни катетри - PEG                             180 лв.

45           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно - ф 7; 15/20 см. овал    409.30 лв.

46           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 20/30 см. овал 555.56 лв.

47           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 26/34 см. овал 643.27 лв.

48           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно -  ф 5; 10/15 см. овал   350,00 лв.

49           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно - ф 15 см.           380,00 лв.

50           Меш (платно) за пластика – двукомпонентно -  ф 20 см.          555.56 лв.

51           Меш (платно) за пластика -  6/11 см.   20,00 лв.

52           Меш (платно) за пластика – 15/15 см. 30,00 лв.

53           Меш (платно) за пластика – 30/30 см.                     50 лв.

54           Автосъшиватели за хемороидектомия              290 лв.

55           Консумативи за ендоваксистема – малък сет със сребро                           180 лв.

56           Консумативи за ендоваксистема – малък сет                   140 лв.

57           Консумативи за ендоваксистема – среден сет                                 160 лв.

58           Консумативи за ендоваксистема – голям сет                    180 лв.

59           Консумативи за ендоваксистема – за отворен корем                   250 лв.

60           Протектори  за рани:  малък    48 лв.

61           Протектори  за рани:  среден  52 лв.

62           Протектори  за рани:  голям    55 лв.

63           Сет за  вакумаспирация:малък                                  39 лв.

64           Сет за  вакумаспирация:среден                                44 лв.

65           Сет  за вакумаспирация:голям                                   55 лв.

66           Коремен сет за  вакумаспирация:        121 лв.

                Цени на болнично лечение по  клинични пътеки  заплащани от НЗОК             цена в лв.

1             КП № 1Стационарни грижи при бременност с повишен риск 554,40 лв.

2             КП №3 Оперативни процедури за задържане на бременност              253,00 лв.

3             КП № 4,1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително    281,60 лв.

4             КП № 4,2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода         396,00 лв.

5             КП № 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро-

интестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст              807,40 лв.

6             КП №74.1  Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст              1 034,00 лв.

7             КП №106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години      653,40 лв.

8             КП № 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 653,20 лв.

9             КП № 115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми    3 102,00 лв.

10           КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани          640,20 лв.

11           КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката        1 232,00 лв.

12           КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи              1 542,20 лв.

13           КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи           935,00 лв.

14           КП № 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи   411,40 лв.

15           КП № 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената                970,20 лв.

16           КП № 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход             565,40 лв.

17           КП № 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената      902,00 лв.

18           КП № 169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок          2 098,80 лв.

19           КП № 170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването            9 435,80 лв.

20           КП № 171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години       3 564,00 лв.

21           КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години      2 290,20 лв.

22           КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години            3 251,60 лв.

23           КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 340,90 лв.

24           КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс     822,80 лв.

25           КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома    803,00 лв.

26           КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 605,00 лв.

27           КП № 182 Оперативни процедури при хернии             803,00 лв.

28           КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация           891,00 лв.

29           КП № 184 Конвенционална холецистектомия               1 386,00 лв.

30           КП № 185 Лапароскопска холецистектомия   1 133,00 лв.

31           КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища              2 750,00 лв.

32           КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест           1 846,90 лв.

33           КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност                2 024,00 лв.

34           КП № 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   1 320,00 лв.

35           КП № 192 перативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 375,00 лв.

36           КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1  1 782,00 лв.

37           КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия       391,60 лв.

38           КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 659,80 лв.

39           КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси          1 889,80 лв.

40           КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 847,00 лв.

41           КП № 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания       701,80 лв.

42           КП № 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания  357,50 лв.

43           КП № 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения          539,00 лв.

44           КП № 241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години 473,00 лв.

45           КП № 241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години          694,10 лв.

46           Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура  160,60 лв.