bg

Информация

Информация

МЦ ПАРКМЕД предлага комплексна извънболнична специализирана медицинска дейност, консултации и прегледи с утвърдени в бранша специалисти, лабораторни изследвания и диагностика.
Пациентите имат достъп до голямо разнообразие от услуги, които включват както конвенционални, така и високотехнологични изследвания и процедури.

Ние прилагаме мултидисциплинарен подход при определяне на най-подходящия индивидуален план за лечение на пациента. Този екипен подход свежда до минимум риска от усложнения и гарантира сигурността на всичките ни  пациенти 

МЦ ПАРКМЕД работи по договор с НЗОК.

Нашите специалисти работят в постоянна и ефективна връзка със структурите на  МБАЛ ПАРК ХОСПИТАЛ

Центърът е оборудван със съвременна апаратура в следните направления:

•    медицинска онкология

•    обща хирургия

•    ортопедия и травматология

•    гинекология

•    рентгетова диагностика

•    компютърна томография

•    Лаборатория по обща и клинична патология