bg

Приемни кабинети

Приемни кабинети

  • Кабинет Медицинска онкология с консултативен Вътрешни болести
  •  
  • Консултативен кабинет и приемен по Хирургия
  •  
  • Консултативен кабинет и приемен по Урология
  •  
  • Консултативен кабинет по Ортопедия и травматология
  •  
  • Консултативен и приемен кабинет по Гинекология