bg

Анестезиология и интензивно лечение

  • Начало /
  • Отделения /
  • Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Парк Хоспитал осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болницата се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. 
Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Екипът от лекари извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Сключен договор с НЗОК за ОАИЛ.
 

Екип Специалисти

Д-р Иван Иванов
Анестезиология и интензивно лечение ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Красимир Краев
Анестезиология и интензивно лечение ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Димитър Павлов
Лекар, Завеждащ Отделение Анестезиология и интензивно лечение ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Неделчо Чешмеджиев
Лекар, Анестезиология и интензивно лечение ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Николай Иванов
Лекар, Анестезиология и интензивно лечение ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г