bg

Ортопедия и Травматология

  • Начало /
  • Отделения /
  • Ортопедия и Травматология
Отделение Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

В отделение Ортопедия и траматология на МБАЛ Парк Хоспитал се диагностицират и лекуват всички болести на опорно - двигателния апарат.

Възстановяването на пациентите със сменена става (тазобедрена, колянна) е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.
Операционните зали са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо – травматологична помощ, съвременна техника за компютърно асистирана хирургия при остеоартрози,  увредени менискуси и ставни връзки. Оборудвано е с  модерна артроскопска апаратура.
Основни дейности в областта на ортопедията са:
- Тазобедрена става;
- Колянна става;
- Реконструктивна костно – ставна хирургия;
- Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации;
- Корекции на вродени аномалии на опорно – двигателния апарат;
- Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни;
- Реконструкция и пластична хирургия на опорно – двигателният апарат;
- Артроскопска хирургия.

Отделението  работи в тясна връзка със звената на МЦ "Паркмед“ и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.
 

Екип Специалисти

Д-р Красимир Бешков
Лекар, Завеждащ Отделение Ортопедия и Травматология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Димитриос Марулас
Лекар, Ортопедия и Травматология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Димитър Стаматов
Ортопедия и травматология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Илия Яков
Лекар, Ортопедия и Травматология ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Д-р Екатерина Иванова
Лекар ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г