bg

COVID-19

COVID-19

Ръководството на МБАЛ Парк Хоспитал ЕООД уведомява своите пациенти, че са предприети всички необходими противоепедимични мерки за недопускане на разпространение на коронавирус в лечебното заведение и спазва стриктно инструкциите, подавани от Областния щаб за борба с епидемията от Covid-19.